Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


pre/1
Előszó

SOPHOKLÉSZ görög drámaírónak nem volt igaza!—Antigoné c. drámájában a következő, közismert kijelentés olvasható…” Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

Sophoklész tévedett! –mivel napjainkra, a XXI. sz. hajnalán, a fantasztikus gyorsasággal gyarapodó tudományos ismeretek birtokában, szinte óránként dőlnek meg, eddig posztulátumnak vélt „igazságok”, évezredes tudományos állítások, közmondások, hitek, vallások, filozófiai alaptételek, sarkigazságok, melyek eddig és globálisan, úgymond összefogták, összetartották a föld népeit és nemzeteit.

Az ókori görög drámaírónak, annak okán sem volt igaza, hogy a világegyetemről és világegyetemi lényekről szerzett újkori ismeretek birtokában, ma már tudjuk, hogy valóban nem az ember tekinthető a világban és a világegyetemben a legcsodálatosabb gondolkodó lénynek… Való igaz—sok van mi csodálatos, de a világegyetemről szerzett ismeretek birtokában tudható, hogy; --ISTENNÉL, TEREMTŐKNÉL ÉS SZELLEMISÉGÜKBŐL EREDŐ FÖLDI ÉS VILÁGEGYETEMI TEREMTÉSNÉL NINCS SEMMI CSODÁLATOSABB AZ UNIVERZUMBAN. Isten, Teremtők és isten teremtő gondolatait és szándékait a világegyetem számos térségében gyakorlatban megvalósító u. n. Ufonauták, --akik a modern embertípushoz, a Homo Sapienshez hasonlóan szintén mesterséges humán lények—évmilliók messzi távlatától kezdődően birtokolják a hosszú távú űrutazások lehetőségét a földre történő érkezésükkel egyetemben. Ebből eredően a létezésük, fejlettségük szellemi kvalitásuk, messzemenően differenciáltabb a földi embertípusnál. Ha és amennyiben elfogadjuk a világegyetemi fejlődés végtelen lehetőségeit az élőlényekre vonatkozóan is, ebben az estben el kell fogadnunk, hogy Sophoklész tévedett az ember biológiai értékének megítélésében.

KOYAANISQATSI idejét éljük, melynek jelentése a „Sarkaiból kifordult Világ ideje.” Ez egy dal címe, amely gyorsan terjed az É-amerikai Indiánok között. A koyaanisqatsi drámai hangvételű dal jelöli jelen korunkat—a negatív időt—amelyben megkérdőjeleződnek az egész emberi történelem eddig elért eredményei, a jelenlegi tudományos fejlődés, ugrásszerűen növekedő információinak, „mindennapos” összegeződése révén. „Kifordult a Világ sarkaiból”—az emberi lélek számára feldolgozhatatlan, ugrásszerű, gyors változások érzékelhetők a földön, majd minden szempontból, gazdaságilag, politikailag, erkölcsileg és a globálisan jelentkező drámai időjárási változások folyamatában, amely úgy tűnik visszafordíthatatlanná vált, minden tudományos és józan érv ellenére, és amelynek alapjai a nem kordában tartott civilizációs okokban keresendő. Egyetlen példa a számos okok közül;--napjainkra és globálisan, mintegy 1, 5 milliárd technikai eszköz /sok-sokmillió Autó./ ontja magából a föld légkörében, átlagosan és mindennap-- 30 liter „elmúlást” produkáló gázok keverékét és széndioxid tartalmát, amelyről, mint közismert az u. n. Üvegházhatás egyik kiváltó oka. Több tízezerre tehető a földön-- a naponta levegőbe emelkedő katonai és polgári repülők száma, melyek naponta 1 és 15 tonna közötti kerozin égéstermékét bocsátják az emberiség tüdejébe—a légkörbe. Említeni kell—mivel drámai eseménynek minősíthető az emberiség létezése tekintetében, a háborús területeken felrobbantott és lángoló ezernyi olajkút, közel egy évig tartó, mérhetetlen mennyiségű mérgező gázainak a föld légkörébe való emelkedését. Vagy;--„Ország nagyságú” területeken, évekig égő, elojthatatlan erdőtüzek széndioxid mennyiségét, szennyezve a létezés alapját, a légkört. A negatív tendenciákat folytatni lehetne… Mindezek figyelembe vételével tény:--hogy drámai és veszélyes idők elébe néz az emberiség. Kérdés;--vajon a földön hány embertársunk fogja leállítani vagy korlátozni személygépkocsiját a drámai helyzet ismeretében, a „lopakodó halál meggátlásának”, érkezésének kivédésére?

Aki figyelmesen és nyitott szemmel tekint ki a világra—a hírközlő eszközök révén—az, látja és tapasztalja, hogy a föld társadalmai, népei a Bibliában is jelölten-megrendítő Káosz állapotába kerültek. Mindezen eseményekhez kivédhetetlenül társul a föld globális időjárási viszonyiban bekövetkező drámai változások, melyeknek tendenciája ember által kijavíthatatlan és a vele kapcsolatos összetett fizikai folyamatok öntörvényűvé és öngerjesztővé váltak. Lehet, hogy nincs visszaút?!! Az itt utalt öngerjesztő és irányíthatatlanná vált folyamatokat jelölte meg Nostradamus—isteni sugallat alapján—a X. Centúri 72. versében, ahol az I999-es évet, mint Cezúra-időt emelte ki, a VISSZAFORDÍTHATATLAN, negatív tendenciák kezdeti idejének. Az utalt folyamatok bekövetkeztét érzik ösztönösen a természettel még szoros kapcsolatban élő népcsoportok, így az indiánok részéről is ennek eredményeként fogalmazódott meg az utolsó időkre vonatkozó drámai hangvételű dal a Koyaanisqatsi a „Sarkaiból kifordult Világ” hivatkozása.

Oldalak: (1) << 1,2,3,4 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736