Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


fugg/1
Függelék

Üzenet a Világegyetembol

2000 és 2005 között újabb, bonyolult gabona piktogramok jelentek meg Anglia déli részén, Stonehenge térségében. Közülük, két figyelemre méltó, igen jelentos világegyetemi üzenettartalommal bíró gabona piktogram képét közlöm a lemez befejezo részében, melyek szoros kapcsolatban vannak egymással, az emberiséggel, világegyetemmel, teremtokkel és Istennel. Az itt közölt két gabona piktogram, egymást követoen jelent meg, az említett térségben, ebbol eredoen üzenettartalmuk szoros kapcsolatban van egymással. „Elsoként”—az itt következo—mintegy 100 méter körüli—jelkép vált láthatóvá, amely piktogram egy Ufonautát ábrázol, amint átnyújt az emberiség részére, egy kódolt „írást” tartalmazó, jelképes korongot.

A világegyetemi üzenet tartalmát a következo gabona piktogram tartalmazza, amely, mint említettem, az elozo gabona piktogram megjelenését követoen jelent meg, a nevezetes kultikus hely, Stonehenge körüli gabona táblák területén.

Az itt közölt gabona piktogram világegyetemi üzenete, rendkívüli és drámai „hangvételu”, tudniillik ez a gabona piktogram isteni kinyilatkoztatást tartalmaz, a benne kódolt isteni üzenet egyenlo a bibliában hivatkozott, az utolsó idokre vonatkozó 666-os-- az emberiség sorsát érinto-- isteni döntéssel, képi formában megjelenítve az említett bibliai és isteni hivatkozást.

Kérdés—milyen összefüggések alapján igazolható az elozo állítás?

Mint a megjeleno gabona piktogramról látható, három, eltéro nagyságú madár szimbólum követi egymást. Az isteni jelképek között a repülo madár jelkép ( és jelképek) a repülés asszociációja révén világegyetemre és világegyetemi lényekre utal. Az elso és legnagyobb madár jelkép (értelemszeruen) Isten személyét szimbolizálja, a 2. és 3. madár alakzat a teremtoket ( és u. n. Ufonautákat is…) és az isteni értékrendet hivatott jelképezni. A madarak szárnyához, valamint a legkisebbik madár jelkép farkához, 6-6-6 egységbol álló, FOKOZATOSAN KISEBBEDO FORMÁT MUTATÓ, teremtoi kör-jelkép csatlakozik. Az említett összefüggésbol következoen, geometriai formában a bibliai 666-os isteni üzenet került ismételten megjelenítésre, amely isteni döntés—a madarak repülése révén—a megmásíthatatlan isteni igazság ÉRKEZÉSÉT jelenti. A 2. és 3. madárábra mellett látható—négy és két egységbol álló, fogyatkozó, kisebbedo teremtoi körszimbólumok, szintén a jelenlegi, embertelenné vált, 4. teremtési korszak elmúlására utalnak.

Hasonló, 15 egységbol álló madár jelképek jelentek meg—az elmúlt évek során-- Magyarország vonatkozásában is, a dunakeszi (volt) reptér területén.

Újabb mumifikálódott Ufonauta holttest.

A CD-lemez anyagának ( Továbbiakban; CD-könyv) lezárását követoen jutottak az író birtokába, újabb kultúrtörténeti tények az elozoekben tárgyalt—Földön megtalálható—de azoktól eltéro helyen létezo, vizsgálható, értékelheto, mumifikálódott, u. n. Ufonauta holttestérol adatok és bizonyítékok

É-Chile területén található San Pedro nevezetu kisváros, amelynek régészeti múzeumában, kiállítva látható, fényképezheto-- a sivatag száraz homokjában—régebben megtalált, régészeti ásatások során feltárt mumifikálódott u. n. Ufonauta holtteste. Az említett múzeum kiállító termében, faládában és homokba helyezve látható, felhúzott térdekkel, ülo helyzetben eltemetett és megtalált, óriási agykoponyával rendelkezo, világegyetemi lény holtteste. A képen jobbról--a felhúzott térdek elott látható a az egymásra helyezett, két 4 ujjú kézfej valósága. A nyíl mutat a kézfejekre. Ebben a helyzetben, pozícióban—ahogy a képen is látható—egymásra helyezett kezek arcfeloli oldalán kellene látni és „szerepelnie”-- mindkét kézen-- a hüvelyk újjaknak. De, mint a kép és a tények mutatják, mindkét kézen 4—4 ujj valósága látható és a hüvelyk újjak helyén, hosszú, vékony újjak „szerepelnek”. A következo kép és kultúrtörténeti dokumentum, az elmondottak valóságát bizonyítja.

Az említett—chilei kisváros körzetében, számos, világegyetemi lényekre utaló, óriási méretu sziklavéset látható, San Pedrot övezo hegyoldalakon. ( Andok hegyvonulata…) A tekintélyes méretu „rajzok „ közül”, egy világegyetemi lény—Ufonauta—stilizált sziklavésetérol közlök képet, amely szinte kiegészítoje az elozoekben bemutatott dokumentumnak, egyben közvetett igazolásként szerepel, hogy San Pedro régészeti múzeumában található—látható—Ufonauta--humanoid lény holtteste nem véletlen összefüggés eredményeként, került az Atacama sivatag homokjába.

Az utóbbi kiegészíto adatok ismertetésével záródik, a CD-könyv különleges mondanivalója. Kívánok az olvasónak jó olvasást;-- az isteni teremtés, sok-sok millió években mérheto, bonyolult összefüggéseinek jobb megértését-- ezt a célt szolgálta az itt közreadott CD-könyv tematikája, amelynek anyaga, mondanivalója és összefüggései az író véleményét képviselik -- kultúrtörténeti adatok alapján. Egyben—kívánok a T. olvasó részére jó egészséget.

Tiszteletteljes Üdvözlettel : SZ. I.

2005 agusztus.1.

Oldalak: (1) << 1 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736