Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


end/1
Befejező gondolatok - Pólusváltás korszakában élünk

Ha eltekintenénk az emberi tevékenységből eredő, az emberiség létezését befolyásoló, már létező globális negatív tényezőktől, mint pl. az Ózon-pajzs meggyengülésétől és az Ózon-lyuk a föld számos területe felett való megjelenésétől, amely Ózon-pajzs szintén „védőernyőként” működik a világegyetem felől érkező kozmikus sugárzással szemben, és ha elfelejtkeznénk, az un. El Nino állandósuló jelenségéről és következményeiről, ez a gondolkodok részéről súlyos hiba, volna. Ha elfelejtkezünk azokról a tényekről, hogy az Egyenlítő térségében, az Óceánok víztömegei az átlagos értéknél gyorsabban melegszenek, amelynek következménye az Oxigént is termelő korallok nagymértékű pusztulását vonta maga után, valamint a Golf-áramlás időszakos leállását eredményezi, ezek is súlyos és globális emberi hanyagság következményei, amelynek egy lehetséges—és valószínű—következménye „hosszabb távon” az emberi faj kipusztulását vonhatja maga után. Napjainkig él az a súlyos emberi tévedés, hogy a föld légköre oly hatalmas, hogy azt az emberi tevékenység nem tudja károsan befolyásolni. Tévedtünk! A tévedésünk végeredménye—amely már visszafordíthatatlan—az un. Üvegház-hatás globális kialakulása—jelen időben--és annak drámai következményei. Mindezekből eredően és az élővilág számára a nagyon gyors változásokból következően,--a Föld flórája és faunája, soha nem tapasztalt gyorsasággal pusztul és semmisül meg. A föld élővilágának gyors pusztulását mutatja—a tudósok által meghatározott tény—a földről minden órában 12-14 faj tűnik el. 1995 ben az éghajlat változásait kutató szakemberek a következő nyilatkozatot tették: „ A földi légkör globális felmelegedésének elsődleges előjele és visszafordíthatatlan következménye lesz, a sarkok közelében található gleccserek gyors olvadása.” Alig három év elteltével, a műholdas felmérések alapján a szakemberek tényként állapították meg, hogy Alaszka, Grönland gleccserei gyors olvadásnak indultak, hasonlóan, mint az É-i és D-i sark jégtakarója. „Eredmény”-- a csendes óceáni, korallból felépülő, lapos szigetek, mint pl. a Marshall-szigetek vonatkozásában, mintegy 10 év alatt, a Csendes-óceán átlagos vízszintje, 20 centiméterrel emelkedett. A londoni székhelyű Gazdaságkutató Intézet felmérése alapján, a gátlástalan „civilizációs” tevékenységből eredően;--a 2002. évben, az emberiség 35 milliárd tonna széndioxidot jutatott a Föld légkörébe, amely tendencia (valószínűsíthetően) gyorsuló értékkel emelkedni fog. Tehát;-- a „Vég forgatókönyvét” az emberiség írja saját maga részére és a gyermekei számára! Említeni kell—és nem elhallgatni—hogy a világegyetem felől, számos un. „Földsúroló” kisbolygó, üstökös és Aszteroida becsapódása fenyegeti a földön kialakult életet, hasonlóan, mint 65 millió év távlatában, amikor a dinoszauruszok kipusztultak a kék bolygóról. Bizonyára kevesen ismerik azt a tényt, hogy 2002. június 14.-én, a szószorros értelemben „hajszál” választotta el az emberiséget a Végítélet napjától. Tudniillik—az említett napon, egy tekintélyes méretű Aszteroida, mindössze 100 ezer kilométer távolságban suhant el a Föld mellett. Az említett „távolság”, csillagászati mértékkel, már halálos közelségnek minősül. Mindezek és még sok más, az emberi tevékenységből származó drámai következmény, úgymond gyorsvonati sebességgel jön szemben az emberiséggel.

Ha mindezeket;-- emberi hanyagságból és mulasztásból nem tekintjük fontosnak és kellően megalapozott valóságnak, a következőkben említett és felvázolt összefüggésektől, biztos, hogy senki nem tekinthet el, mivel annak fizikai hatásait a föld minden élőlénye saját bőrén és élete árán fogja megtapasztalni:--tudniillik, MÁGNESES VIHAR TOMBÓL A LÁBUNK ALATT.

Az utóbbi évtizedekben, a tudósok részéről kezdeményezett és folyamatban lévő—a Föld Mágneses térerejét vizsgáló műszeres és műholdas mérésekből és azok kiértékeléséből—az emberiség számára ijesztő végeredmény született. Megállapítást nyert, hogy a Föld Mágneses térereje, soha nem tapasztalt gyorsasággal gyengül, amelynek hatása elsődlegesen a pólusok körzetében észlelhető.

A föld Mágneses térerejét, a Föld olvadt és folyékony „vasmagja” generálja, azzal, hogy normál körülmények között, a Föld litoszférája alatt, folyamatos és egyenletes körkörös mozgásban van. A folyékony vasmag, normál körülmények között úgy viselkedik, mint egy dinamó, mivel az irdatlan tömegű folyékony vasmag mozgása Elektromos és Mágneses erőteret generál. A két fizikai összefüggés egymást gerjeszti., ennek eredményeként jön létre a Földet övező és védő mágneses tér, amelynek erővonalai a déli sarkon „lépnek ki” a földből, majd védő ernyőt, illetve burkot képezve a föld körül, az északi pólus térségében térnek vissza a földközéppont irányába. A műholdas és műszeres vizsgálatok gyakorisága rávilágított ,hogy a sarkok közelében, ahol az erővonalak sűrűsödésével a legerősebb a

Mágneses térerő, ott a pólusok körzetében, riasztó gyorsasággal gyengül a mágneses tér. A térerő gyorsuló gyengülése oly mértékű, hogy a belőle következő un. Pólus-váltás már nem tekinthető kérdésnek, csak az, hogy mikor. Jelen időre, már bizonyított tény, hogy az É-i mágneses pólus elmozdult és mintegy 500 km-er távolságban délebbre jelzik a jelenlegi helyét a műszerek, Kanadához tartozó Erzsébet királynő szigetek térségében.

A műholdas vizsgálatok eredménye kimutatta, hogy a folyékony vasmag mozgásában zavarok keletkeztek. A pólusok térségében, de más helyeken is, a föld szilárd kérge alatt (Litoszféra) a folyékony

Vasmag, nagy területekre kiterjedően spirális mozgást folytat és a lábunk alatt lévő „vasércóceán” a jelzett területeken jelentékenyen veszített a hőmérsékletéből, amelynek következménye, hogy a folyékony vasmag mozgása lelassult. A labilissá váló és egyenetlen mozgást végző folyékony vasmag hőmérséklet vesztése, gyengíti a Mágneses tér, folyamatos és egyenletes generálódását. Gyakorlatilag a jelzett és a műholdak által mért fizikai aberráció, a Mágneses térerő gyors gyengülésére utal, ebből eredően az emberiség, már a megkezdődött pólusváltás folyamatának hatása alatt kénytelen élni.

A pólusváltás fizikai eseménye, nem példanélküli a föld történetében, átlagosan 200 és 500 ezer évenként ismétlődik. A legutolsó pólusváltás 780 ezer éve történt, a jelzett időtényező—mint másodlagos bizonyíték—szintén valószínűsíti a jelenlegi mágneses anomália következményeit. A folyamatba lévő pólusváltás—az előzetes tapasztalatok alapján, lezajlódhat hirtelen, ha gyors a mágneses tér gyengülése, de egy adott esetben a folyamat eltarthat ezer évig is. (A műholdas mérések azt mutatják, hogy gyors a Mágneses térerő változása…)

A mágneses térerő léte vagy eltűnése, Élet és Halál kérdése, mindazon bolygók esetében, melyeken valamilyen szinten kialakultak az életfolyamatok. Mágneses tér nélkül—nincs élet, mivel a mágneses burok adja a védelmet a világegyetem felől érkező, életet pusztító kozmikus sugárzás ellen, de egyben védd, a nap felöl érkező, un. Nap-szél nagyenergiájú részecske áramlásával szemben is.

A mágneses térerő nagymértékű meggyengülése—a pólusváltáson túl—azt is eredményezheti, hogy a földi légkör magasabb rétegeinek egy jelentékeny része, elillanhat a világegyetem irányába, mivel a légkörünk gázait alkotó atomok is, folyamatosan a földmágnesség hatása alatt állnak. A föld légkörének újbóli regenerálódása, akár tízezer évig is eltarthat. A jelzett idő alatt, az életre veszélyes kozmikus sugárzás, szinte akadálytalanul juthat el a föld felszínéig. A következményeket különösebben nem kell ecsetelni.

Az előzőekre egy példa, melyet kevesen ismernek. A Mars bolygó—mintegy négymilliárd év távlatában, központi folyékony magjának gyors lehűlése eredményeként, elvesztette a Mágneses térerejét., ebből következően elveszítette a volt légkörét és a felszíni víztömegeit. A Mars története bizonyítja, hogy Mágneses mező nélkül a Föld is halott bolygó lenne, illetve azzá válhat, amely attól függ, hogy a jelenleg folyamatban lévő mágneses meggyengülés, milyen gyorsan és milyen mértékben fog kiteljesedni.

Összességében és újból említve—tudós vélemények alapján—az emberiségnek tudnia kell, hogy a lába alatt-- a létezés szempontjából beláthatatlan következményekkel—MÁGNESES VIHAR TOMBÓL.

 

Ui.: Az EGYESITETT TEREMTÉSTÖRTÉNET c. könyv, illetve a belőle született CD-lemez, összegezett formában kívánta felvázolni és ötvözni-- Istennel, Teremtőkkel, Ufonautákkal, teremtéssel és mesterséges teremtéssel kapcsolatos gondolatokat, annak igazolására, hogy a földi és a világegyetemi teremtés, az eddigi tanításokkal ellentétben, más módon és más összefüggésben történt, mint ahogy azt napjainkig tanítják.. A teremtéssel kapcsolatos lényeges eltéréseket az író igyekezett—saját gondolatai és véleménye alapján-- nagyvonalakban összefoglalni és elmondani az érdeklődök és a T. Olvasó részére.

Oldalak: (1) << 1 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Tükörszerver • Statisztikák