Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


VII/1
VII. fejezet - Koyaanisqatsi

A következő VII. fejezet jellemző és drámai hangvételű címeit nem az író találta ki, azokat az ÉLET IRTA, amely tényanyagokat, változtatás nélkül felsorolok. KOYAANISQATSI—a Sarkaiból kizökkent világ! Az Édenkert haldoklása! Célpont a Föld! 600 és 66—1999-től! Drámai változás előtt áll a Világ és a Föld! „Az utolsó időkben jeleket hagyok lent a Földön, és csodákat teszek fent az égen.” (Bibliai idézet. ) A Jövő Története! (Nostradamus.)

Az alcímek által jelzett összefüggésekhez jelentékeny anyag párosult, melyekből egy külön könyvet lehetne írni. Az általam követett cél az volt, hogy az anyagokat, a lehetőségekhez mérten tömören összegezzem. Az összefüggéseket igazoló képi dokumentumok száma is jelentős volt, ennek okán úgy véltem, hogy azokra helyezem a hangsúlyt, mivel egy dokumentum kép száz szónál is többet jelent az olvasó részére, a bonyolultabb összefüggések jobb érthetőségéhez és kidomborításához.

A Koyaanisqatsi megnevezés—az É-amerikai indiánok körében az utóbbi évtizedekben gyorsan terjedő dalnak a címe; a Sarkaiból Kizökkent Világ pusztulását jelenti. A természettel szoros kapcsolatban élő népek, népcsoportok, minden időben előbb eszméltek fel—más idegen népeknél--hamarabb érezték meg, tapasztalataik és ösztönük csalhatatlanságából, ha a szűkebb, vagy távolabbi környezetükben, helyrehozhatatlan változások léptek fel, melyeknek hatásai elől nem lehetett kitérni és óhatatlanul befolyásolta létezésüket és kihatott gyermekeik életére. Az utóbbi száz év negatív változásait;--a gazdasági, politikai, erkölcsi összeomlást és káoszt, a föld fizikai, környezeti és a globálisan jelentkező időjárási anomáliáit és mindezek gyorsuló érvényesülését, az időközben 6 milliárd fölé emelkedő emberiség, lélektanilag nem képes feldolgozni. Mivel időközben, az emberiség a robbanásszerűen gyarapodó információk hatására saját akaratát és vélt igazságait óhajtja érvényesíteni, mindenki ellenében és a természettel szemben is—melyeket, sajnálatosan helytelenül értelmezett és azokat elvonatkoztatta Istentől, és a természet törvényeitől, ezért a Föld és Isten visszaszólt, megváltoztathatatlanná és visszafordíthatatlanná téve—az emberiség ellenébe az akaratát. Lényegében az itt vázolt gondolatok jennek meg az indiánok ösztönös érzései között és a Koyaanisqatsi dal mondanivalójában.

 

Következik:--Isten Virágainak története;--amelyek a jelenkorunkban megjelenő gabonakörök és gabona piktogramok -- természetes formában megjelenő—alakzataival egyenlőek. Isten virágai—a körszimbólumok-- sok-sok évezredes egyiptomi mitológia értelmezésében, és isteni meghatározás alapján--: Isten által megteremtett Univerzumot és egy-egy teremtési korszakban bekövetkező változás előhírnökei és jelképei.

 

Az Élet Virágainak a felfoghatóságát a gabonakörök jelentését és „funkcióját” a körszimbólumok üzenetét, jelen időig az emberiség nem értette meg. Az Élet Virágai—az isteni meghatározás értelmében-- az Élet folyamatosságának és az ÉLET MEGÚJULÁSÁNAK szimbólumai, melyek egyben kifejezik, hogy a teremtés folyamata, soha nem tekinthető lezárt állapotnak. Az utóbbi összefüggésre—a bemutatásra kerülő gabonakörök között, található isteni utalás.

Az Élet Virágainak megjelenése (gabonakörök) az előzőeken túl, azt is jelenti, az ősi egyiptomi mitológia utalása szerint, hogy a körszimbólumok megjelenésének idején és korszakának kezdetén: ISTEN MOZGÁSBA HOZZA AKARATÁT!

Az Élet virágainak jelölése alapján—körszimbólumok—volt értelmezhető, a lemez elején tárgyalt azték Naptár-kő eseményeinek és évmilliós teremtéstörténetének összefüggései és a világegyetemi lények ELSŐ földrészállásának meghatározása.

Az Élet Virágainak, a körszimbólumoknak, azaz a gabonakörök jelenkorunkban való megjelenésének rendkívüli fontosságát igazolja—Isten és a teremtők részéről—a következő két képi dokumentum, melyeket fontosságuk miatt szabad legyen újból bemutatnom. (144. és 145. kép.)

144. kép

145.kép

Oldalak: (1) << 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736