Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


VI/11
VI. fejezet - Isten világegyetemi birodalma, Galaxisunk szellemi közponja

Az ókori egyiptomi, jelképes istenábrázolások sorában, a Kosfejű Hnum képviseli az ELSŐ és legősibb, Isten személyére való hivatkozást. Ez a képi ábrázolás, egyben relatíve behatárolja a már említett 6-7 ezer éves időrelációt, a fáraók és Egyiptom egyesítése előtti korszakot, amely utalás közvetett módon szintén alátámasztja, az un .Ufonauta-humanoidok uralkodásának korszakát az ősi, a kezdeti, a kialakuló Egyiptom történetében. A világegyetemi és földi teremtéstörténet első három isteni alaphivatkozása--a kör, a háromszög és négyszög jelképek mellett-- a mindenek feletti teremtő Isten-- Egyiptom kezdeti történetében a Kosfejű Hnum—újabb három szimbólumot határozott meg a világegyetemi teremtés folyamatának értelmezéséhez, amelyeket, a következő 142. kép ábrázol.

142. kép

 

Az említett három isteni szimbólum az itt látható képen, Hórus, sólyomfejű istenalak feje felett „szerepel”. A világegyetemi teremtést szimbolizáló un. Wos-jogar, felül férfi, álló hímtag, alul nyitott női nemi szerv jelképezi.

Mellette;--az előzőek során említett, Isten gerincét, személyét és a teremtői Világtengelyt szimbolizáló un. Djed-oszlop látható, amely megjelenésében, későbbi isteni hivatkozásnak minősül, mivel a Djed-oszlop (Dzsed-oszlop) felső része négy vízszintes rúddal, vonallal van keresztezve, amelyek egy-egy isteni teremtési korszakot jelképeznek az elmúlt évmilliók folyamatában. (Lehetséges, hogy a Djed-oszlop első rúddal keresztezett formája szolgált alap szimbólumként—a Jézus-i kereszt-jelképhez? !!) A Djed-oszlopot a képen az un. ANHK-jel, illetve szimbólum követi, amelynek első isteni jelentése, hogy aki „kapja”, birtokolja, illetve érintve van e jellel, az a személy, az isteni akarat és döntés értelmében -- örök Életre jogosult személy. A fantasztikus, összegezett, egzakt, tudományos alapokon nyugvó, évmilliókban „mérhető” genetikai ismeretek birtokában az előző utalást—az örök Életre jogosultságot—nem szabad elméleti, valótlan összefüggésnek tekinteni.

143. kép

A kartusokban szereplő, mesterséges humanoidokat—Ufonautákat—Isten feljogosította uralkodói és teremtő joggal, Isten által életre hívott 24 bolygó vonatkozásában, amelyhez a földi teremtés folyamata is tartozik..(143. kép.) A mindenkori hatalmi és uralkodói státuszt a „ félisteni” lények--a számukra is biztosított, végtelenített idő birtokában—a háttérből gyakorolják, egy láthatatlan, dinamikus „eszközzel”, amelyet szuggesztivitásként, erőteljes telepatikus, gondolati átvitelnek ismert meg az orvostudomány. Az említett lehetőséget és „uralkodói eszközt” jelölte meg Isten, évezredek távlatában, egy sokatmondó egyiptomi rajzon, amely lehetőséget a 143. kép—az előző oldalon--érzékletesen és plasztikusan ábrázol. Mint a képről látható—Egyiptom kialakulásának hosszú időkorszakaiban, Kosfejű Hnum-nak, Ufonauta fejjel ábrázolt Amon istenek, a fiatal erőteljes Ré-Harahti teremtőnek, Osiris-nak és fiának a sólyomfejű Hórus istennek nevezett, mindenek feletti teremtő Isten személye határozta, meg és gondolataival irányította Egyiptom történetét, amelynek szép példája az itt bemutatott kép, illetve rajz története és üzenete. A képen:--Hórus, sólyomfejjel ábrázolt isten személyének fejéből és szellemiségéből (vörös gömb) telepatikus gondolatainak, nyílhegyszerű jelképes formációi „lépnek ki”, széles (öt soros) sávban, amely erőteljes telepatikus gondolatok—Hórus Isten előtt álló női személy fejét érintik, aki, kezének felemelésével, illetve tenyerének isten felé való fordításával, jelzi, Isten akaratának elfogadását és elismerését. Az itt hivatkozott jelképes isteni üzenet alapján lehet megérteni, hogy világunkat, csak átmenetileg irányíthatják, aberrált gondolkodású személyek, akik saját önös céljaik érdekében a világot a maguk birodalmának tekintik, és vak hitükből eredően:--elfelejtették Isten személyét, az élet és a létezés szentségének fontosságát, és mindazon isteni, természeti törvények tiszteletét, melyek nélkül élni és létezni nem lehet.

Folytatás, a VII. fejezettel…

 

Oldalak: (11) << 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736