Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


VI/5
VI. fejezet - Isten világegyetemi birodalma, Galaxisunk szellemi közponja

A 12 db kör mindegyike (az isteni teremtés alapjelképei) kivétel és eltérés nélkül, 24 szeletre, körcikkre tagolódnak, tehát mind a 24 körcikk, része és tagja az isteni teremtés folyamatát jelképező körszimbólumnak, a galaxisunk térségén belül. Az ábrázolás módja, mármint hogy 12 kör mindegyike, 24 „egységre” tagolódik, szinte „sulykolva”, figyelemfelkeltően utal egy azonos információra, jelentőségteljes, fontos isteni üzenetre. Mint látható a körcikkek a kör középpontjához csatlakoznak, illetve belőle „indulnak” ki, és mivel a körközéppont, átvitt értelemben és jelképesen, kezdetet, eredetet, forrást szimbolizál, ebből eredően életet, létezést, teremtést jelent. Ha a körcikkek, mindegyike—az előző eszmefuttatás alapján—életet és teremtést jelképeznek, 12 szer azonosan megismételve, és mivel a körjelképek virtuálisan galaxisunkat is jelképezik, ebben az esetben és az előzőek kapcsán a 24 körcikk a galaxisunkban—Isten és a Teremtők által életre hívott 24 élő bolygó utalását, isteni üzenetét jelenti.

Az itt közölt Szenenmut rajz információja, valószínűen a teremtők Orion-korszakának „első” idejére utal, mintegy 50-60 millió év távlatára, mivel a Djed-oszlopon még nem szerepelnek a földi teremtési korszakok hivatkozásai. Viszont;--ebből az időből már szerepel a Szenenmut rajzon, az istenek részéről visszahagyott információk között az említett 24 bolygó „Életre-hívásának” utalása. Figyelembe véve az említett időt (50-60 millió év) vajon, napjainkra mennyi lehet azon bolygók száma, amelyeken Isten és civilizációja—számunkra ismeretlen tudás birtokában—elindította az élet kialakulásának és megtartásának lehetőségeit?

Az előző Szenenmut rajz (130. kép.) további, speciális isteni üzenete következik.

Mint említettem a Djed-oszlop az un Világtengely elvi kijelölésén túl, elsődlegesen:--Isten személyét szimbolizálja. A 130. képről látható, hogy az oszlop csúcsa a Bika (Taurus) csillagkép farkának „minősülő” és azt alkotó csillagsor „utolsó” csillagánál végződik. Ez a világegyetemi „pont” az Omikron—Tauri csillag helyzetével azonos. Mivel a Djed-oszlop jelképesen isten személyével azonos, ebből következően az oszlop csúcsa Isten kreatív, alkotó szellemiségét jelképezi, amely szellemiség a rajz szerint az Omikron-Tauri kettős csillag térségében van jelen, azaz Isten személye és istentársai az említett távoli csillag Naprendszerében élnek és ebből a térségből irányítják, a távoli világegyetemi térségekben utazó „Isteni-nagykövetek” segítségével—Ufonauták, (Kerubok, Dzsinnek) közreműködésével a galaxisunkban Életre-hívott bolygok társadalmainak életét. A 129. képen—a stilizált csillagképeket tartalmazó rajzon, az itt említett Omikron-Tauri csillag térségét a piros négyszög jelöli.

Nem tudjuk, és nem tudhatjuk az időkülönbségből fakadóan, hogy mily módon vitte véghez Isten az egzakt (Tudományos) alapokon nyugvó világegyetemi „csodáit”. Nem tudjuk, hogy Isten civilizációja, a keresett világegyetemi lények, hogyan oldották meg a hosszú távú űrutazás megoldhatatlannak „látszó” számtalan problémáját és kérdését! De—Tény /!/ hogy mindezeket megoldották—és ebből született meg mindaz, melyeket az Egyesített teremtéstörténet c. CD-lemez, egy egésszé próbált egyesíteni, illetve ötvözni. (A relatív tévedés joga—egyes kérdéseket illetően—fenntartva! Aki, a felvázolt és a nagyon bonyolult témakörben, jobb gondolatokat és összefüggéseket vél elmondhatónak—az írja le gondolatait. A téma:--egyedi, érdekes és nagyon szép! )

131. kép

A 131. kép—közelebbi pozícióban mutatja—a Szenenmut rajzon—a Taurus a Bika csillagkép meghódítását, a teremtők részéről, és az említett Omikron-Tauri csillag helyzetét, ahol a Djed-oszlop csúcsa végződik. A Bika jelkép mögött e világegyetemi térség, meghatározó, fiatal, vörös óriás csillagának utalása látható, a 68 fényévre lévő Aldebaran, amelynek átmérője 36-szor, fényereje 100-szor nagyobb, mint a Nap hasonló jellemző adatai. A 131. kép az előző oldalon.

Az előzőekben felvázolt—Isten Világegyetemi Birodalma témakörrel és a galaxisunkban létező 24 élő bolygóval kapcsolatban, azt gondolhatnánk, hogy az, Szenenmut és az egyiptomi mitológia által kitalált esemény sorozatot taglal és ismertet. De mint látni fogjuk, az említett témakör az előző feltételezésnél messzemenően bonyolultabb, mint, ahogy első megközelítés alapján gondolnánk. A tárgyalt témakör—Isten világegyetemi birodalma összefüggésének kérdése, meglepő módon, nem csak az egyiptomi kultúra őstörténeti hivatkozásai között szerepel--ugyan erről az összefüggésről, egy másik és távolabbi ősi kultúra is beszámol, képi és szöveges formában egyaránt.

A sumer népcsoport, Mezopotámia területén, a Tigris és az Eufrátes folyók térségében létezett, i.e. 2—4. évezred közötti időszakban. A közismerten magas fejlettségű kultúra, fegyelmezett kereskedelmi tevékenységet tartott fenn saját területén belül és a környező államok vonatkozásában is. A sokrétű kereskedelmi tevékenység, egymásközti igazolására a sumérek, az un, Hengerpecséteket alkalmazták, amelyeken, vésett és rajzos formában az égi, világegyetemi lényekhez fűződő kapcsolatuk történetének különböző, de rendkívülien figyelemre méltó, eseményei voltak megörökítve.

Oldalak: (5) << 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736