Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


VI/2
VI. fejezet - Isten világegyetemi birodalma, Galaxisunk szellemi közponja

Szenenmut sír egyik rajza—Amon-Ré azaz Isten személyét jelöli, a mindenek feletti uralom hármas tollkoronájával, amely a fény szimbóluma és a zászlóval ékesített Szíriusz csillaggal, mint a csillagvilág első, vezető vezércsillagának megjelölésével. A kiemelt státust a zászló jelképezi, amely, egyben az isteni civilizáció kezdeti idejére”, történetére a Szíriusz korszakra is utal, amely 70 millió év előtti időtávlatot foglal magában. (Kérem a T. olvasót, hogy idézze vissza, az azték Naptár-kő történetéből azt az eseményt, ahol képi hivatkozás mellett jelölésre került az a tény;--hogy világegyetemi lények a dinoszauruszok kipusztulása idején, tehát, mintegy 65-66 millió év távlatában szálltak le a első alkalommal a földre. ) Időközben a csillagászat részéről ismertté vált, hogy a 8-9 fényévre lévő Szíriusz—a tavaszi égbolt legfényesebb csillaga—valamikor-- kettős, relatíve közeli iker- csillagként létezett, amelynek az un. Szíriusz-B „kisebbik” tagja, a távoli idők mélyén—50-60 millió év távlatában—Szupernova, robbanásban megsemmisült, elpusztítva maga körül-fényévnyi távolságban—a körülötte és körülöttük kialakult bolygókat, sajnálatosan azt a bolygót is, amelyen kialakult Isten civilizációja. Az említett csillagfelrobbanás idejére, Isten civilizációja már több millió éves űrutazási gyakorlattal rendelkezett. Az említett összefüggés eredményeként, a Szíriusz-B felrobbanása előtti időben, amelynek megtapasztalható előjelei voltak a Szíriusz térségében kialakult civilizáció—folyamatosan—áthelyezte létezésének lehetőségét a „közeli” csillagvilágok azon bolygóira, amelyek alkalmasak voltak az élet megőrzésére és fenntartására. Az említettek révén jutott el a szíriuszi civilizáció a relatíve közeli Kis Kutya, az Orion csillagvilág, illetve a mi naprendszerünk térségébe. Az istenek történetében, az említettek alapján vált meghatározóvá a Szíriusz-korszak és ezen összefüggés révén került zászlóval kiemelt vezető csillaggá—a Szíriusz. (127. kép. )

127. kép

Az itt elmondott—Szenenmut által jelölt történet—366 sziklarajz formájában szintén szerepel a Máli köztársaság területén élő Dogon népcsoport mitológiájának hagyatékában is.

A következő—Szenenmut által visszahagyott rajz, az egyik legfontosabb isteni üzenet, mivel képi formában számol be galaxisunk azon régióiról, melyeket Isten civilizációja az elmúlt évmilliók során meghódított. (128. kép. )

Szenenmut—ezt a rajzot, úgymond mezőkre osztotta, melyekben egy vagy néhány csillagkép rajzolata szerepel, az égi láthatóságnak megfelelően, vagy ahhoz közeli csillagkép formájában. (Megjegyzés:--a csillagokat a sötét égbolt hátterén—un. Csillagképpé—mindenkor-- a képzeletünk formázza csillagképpé, mint amely velük kapcsolatban elfogadottá vált az idők folyamán. A valóságban a csillagok, az egymástól való sok száz, sok ezer fényévtávolságból eredően nem alkotnak formákat, azaz csillagképeket.)

Az un. Mezőkre, való felosztásra annak okán volt szükség, hogy az utókor—amelynek az isteni üzenet „címezve lett”—tudjon eligazodni, és értelmezni tudja a Szenenmut rajzon és rajzokon szereplő összefüggések láncolatát. Alul és felül látható kettős csillagsor—általános érvénnyel—az égbolt csillagait jelképezi. A csillagmezők felett, a keskeny téglalap alakú négyzetekben a „mezőkhöz „tartozó magyarázatok kerültek elhelyezésre—Hieroglif képírással.

128. Kép

Középen az „A” jelű mezőben Isten (Amon-Ré) áll egy kiemelt felületen—Piedesztálon—talpazaton elhelyezett „égi bárkában” (azaz Ufoban ) világegyetemi űrutazó eszközben, a legmagasabb erkölcsi és uralkodói pozícióban, fején a teremtés csodáját birtokló és azt jelképező KÖRSZIMBOLUMMAL, a tökéletesség elsődleges formai jelképével, a földi és a világegyetemi teremtés folyamatának képi utalásával. Isten kezében—az előző kép kapcsán hivatkozott—mindenek feletti és első világegyetemi vezető személyét meghatározó és szimbolizáló zászlót tartja.

A „B” és „C” jelű mezőben az alapra, az eredetre helyezett, a világegyetemi űrutazások kezdeti idejére utaló, egy-egy „égi bárka” (Űrjármű) látható, két egyenlő nagyságú istenalakkal egyetemben, fejükön a Szíriusz-A és Szíriusz-B csillagpárossal. Az alapra helyezett „égi bárkák” utalnak, a Szíriusz-korszakra a két egyenlő csillag eredeti valóságára. A Szenenmut „csillagtérkép” egyenlő nagysággal ábrázolja az említett iker-csillag párt, a Szíriusz-A és B nevű csillagokat, ebből következően, az isteni üzenet és a képi utalás a Szíriusz-B csillag felrobbanása előtti időre utal, mintegy 50-60 -70 millió év távlatára, a szíriuszi, isteni civilizáció felvirágzásának idejére. (Megjegyzés: --a csillagászat a Szíriusz-A csillagot nem kettős, óriási iker-csillagként ismerte meg, mivel a Szíriusz-B helyén a felrobbanását követően, szabad szemmel nem látható, anyagában rendkívül sűrű, törpe csillag maradt. A valamikor szabad szemmel látható, megközelítően azonos nagyságú Szíriusz kettős, iker-csillag, fantasztikus látványt nyújthatott a D-i égbolton, a relatív közelsége révén, mivel a jelenleg látható Szíriusz-A csillag átmérője közel kétszer a fényessége 23 szór nagyobb, mint a Nap. (A Nap átmérője: 1, 4 millió kilométer.)

Oldalak: (2) << 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736