Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


VI/1
VI. fejezet - Isten világegyetemi birodalma, Galaxisunk szellemi közponja

A különleges „égi” kapcsolatok igazolására bemutatok egy különleges „embert”—Szenenmut polihisztort, az egyetemes tudóst, aki isteni küldöttként teljesített szolgálatot a földön, hasonlóan, mint: Jézus, Buddha, Krisna, Mózes, Imhotep, Leonardo da Vinci, vagy Nostradamus és még sokan mások. Az említett személyek a korhoz viszonyítva, rendkívüli tudásukkal meghatározták és befolyásolták saját koruk fejlődését, és ami az isteni küldetés lényege volt:--munkásságukkal relatíve, meghatározták az elkövetkezendő évszázadok fejlődésének irányvonalát. Szenenmut a polihisztor--isteni küldetésének lényege az volt—a földi tevékenységén túl-- hogy a 353-as számú sírjának rajzaival, megjelölje;--közvetlen utalásokkal, szimbólumokkal, jelképekkel, hogy létezik a világegyetemben a földinél messzemenően fejlettebb civilizáció—Isten (Amon) személyének vezetésével—amely civilizáció a távoli évmilliók messzeségében, már megismerte, jó értelemben meghódította, „feltérképezte” azt a galaxist, amelyhez a Naprendszer is tartozik. Szenenmut— a XVIII. dinasztiához tartozó egyiptomi királynő, Hatsepszut-Maatkaré uralkodásának idején (i.e. 1468-1488) töltött be, rendkívüli szerepet a királynő mellett, mivel a maga korában ő volt Egyiptom legfőbb építésze, legmagasabb rangú gazdasági vezetője, az Amon-templomok főfelügyelője, a királynő lányának, Nofrure hercegnő nevelője-- és valószínűen az apja is. Szenenmut építette a királynő részére—a világhírűvé vált épületkomplexumot, Deir el-Bahari síremléket, amely a következő 125.

képen látható.

125. kép

Az előzőek ismeretében—következzen részletesebben, Szenenmut az isteni küldött története és az általa visszahagyott isteni üzenetek sora, amely a nyitott gondolkodású emberek számára, egy „kaput” tár fel a világegyetem, illetve galaxisunk valós, reális, Isten igazságait magába foglaló megismeréséhez. Szenenmut olyan isteni titkok tudója volt, amely más földi halandó számára nem adatott meg és amelyek mai napig nem ismertek, ember, tudomány és a csillagászat számára. A következő kép, illetve szobor—Szenenmutot a kivételes isteni küldöttet ábrázolja—valószínűen leányával—Nofruré hercegnővel..

126. kép

Szenenmut történetében, több szempontból is kivételes esettel találkozunk, mivel ő, mint királyi építésvezető és a királynő „jobb keze”—mások számára nem megengedetten, csak a fáraók számára jogosult formában—több helységből álló sírkamrát alakíttatott ki titokban a maga számára a fáraók temetkezési helyén a Királyok Völgyében. Szenenmut úgy érezhette (jogosan), hogy kivételes adottságai révén a királynő legfőbb tanácsadójaként—a királynőhöz hasonlóan—szintén megilleti a fáraókhoz méltó, túlvilági életre jogosító királyi sírhely. E gondolatiság alapján két sírt építtetett magának—egyiket a nyilvánosságnak szánva, a mai Gurnában a kor divatjának megfelelő díszítéssel, hétköznapi cselekedeteket ábrázoló rajzolatokkal (ez a 71. számú thébai sír), majd egy másikat is fúratott a hegy belsejébe, oly módon, hogy a titkos sírbolt Hatsepszut királynő Deir el-Bahari síremlék épülete alá került –mélyen a hegy belsejébe. (A 125. képen látható épületkomplexumról van szó…) Szenenmut második, titkos—353-as-- sírja minden tekintetben rendhagyó, mivel a sírbolt falait, mennyezetét, nem a mindennapi életből vett, szokásos jelenetek díszítik, ellenkezőleg a hagyományoktól eltérően;--repülő istenek, különleges alkatú és koponyájú világegyetemi lények kerültek ábrázolásra, valamint olyan „csillagtérképek”, melyek az akkori kor, de napjaink számára is ismeretlen összefüggéseket ismertetnek.. A Szenenmut második, titkos sírjába szereplő ábrák, isteni gondolatokat megjelenítő üzenetek, olyan, világegyetemmel kapcsolatos információkat tartalmaznak, melyeknek nincs földi előzménye, de ugyan ez vonatkozik az építész kivételes a maga korában ismeretlen kozmológiai ismereteire is, melyeknek eredete a csillagászati ismeretek bonyolultága és összetettsége miatt, kizárólag külső tényezővel, Földön kívüli lényekhez fűződő kapcsolatával magyarázható. Szenenmut isteni kapcsolatát—esetleg eredetét is—bizonyítja az a tény és kivételes tulajdonság, hogy szuggesztív módon érezte és megértette az „égiek” részéről a nagyon távoli évezredekben megalkotott és az ősi Egyiptom történetében visszahagyott, kivételes intuíciót igénylő, nehezen megfejthető szimbolikus írások és ábrák, valamint a jelképekben kódolt isteni üzenetek lényegét. Az általa legfontosabbnak vélt univerzális üzeneteket, titkos sírjának falain és mennyezetén, újrarajzolta, tudva azt, hogy saját kora nem értheti a bennük foglalt rendkívüli összefüggéseket. Ebből eredően—ezeket, rajzok és faliképek formájában „továbbadta” a jövőnek, abban a reményben, hogy majdan, a távoli jövőben—a világegyetemmel kapcsolatos ismeretek gyarapodásával—megfejtik a képekben kódolt isteni üzeneteket, melynek révén az utókor közvetett módon ráébred, hogy az univerzum más térségeiben is létezik élet, melynek kiterjesztett valósága a galaxisunk számos térségét érinti. (Szenenmut érdekes történetéhez tartozik, hogy az említett két sír egyikében sem találták meg holttestét! )

Oldalak: (1) << 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736