Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


V/1
V. fejezet - Eltitkolt történelem, különleges esetek, Ufonauták csontvázai a földön

A következőkben bemutatott dokumentumokkal, képekkel, gyakorlatilag megtörténhet az „áttörés” és felismerés, világegyetemi Antropomorf (Emberalkatú) lények és Ufonauták létezése kérdésében, mivel csontvázaik a föld különböző helyein és kultúráiban megtalálhatok. Mint az előzőek folyamán említettem, világegyetemi lények létezésének bizonyítékai a Földön találhatok, nem kell az igazolásukhoz a sokat favorizált, eredmény nélküli un. SETI- program.

Világegyetemi lények és Ufonauták létezésének hiteles bizonyítékát az észak Peru térségében található Sipan-völgy szolgáltatta az utóbbi évtizedben, (Dél-Amerika) ahol az un. Kilenc-folyó térségében, Kr. e. 200 körül, több egymást követő kisebb jelentőségű kultúra alakult ki, mint pl. a Sipan-völgyi Moche kultúra. Az említett terület központja Moche városa, amelynek külterülete foglalta magában a Moche kultúrát. A területen—hasonlóan az ősi mexikói Teotihuacan városához—kér óriási méretű, vályogtéglából épített piramis található, a Huaca del Sol a Nap-piramis és a Huaca de la Luná a Hold-piramis. Napjainkra lepusztult 20 méter magas Hold-piramis tetején valamikor szentély állt, amely a hozzá fűződő legendák szerint otthont adott a földre szállt, furcsa termetű lényeknek, akik több száz éven keresztül vezető személyiségei voltak a paracasi a nazcai és a mochei kultúráknak. Észak-Peru Csendes-óceánnal határos sivatagos jellegű partszegélye mentén kialakult ősi kultúrák feltárása, a sivatag homokjából történő kiásása, már a XX. század eleje óta tart. Néhány éve—újabb feltárások kezdődtek a mochei Hold-piramis, közvetlen közelében és a hozzá tartozó un. Terasz területen, valamint a piramis belső, de már kirabolt helységeiben. A következő kép (114. kép.) a mochei Hold-piramist ábrázolja.

114. kép

A régészek által feltárt terasz homok felszíne alatt, temetetlen és megcsonkított emberi csontvázak százai hevertek szerte szét, bizonyítva a mochei kultúrában is meghonosodott, az istenek részére feláldozott, véres szertartások eredményére. A feltárás helyszínének egyik területe beszakadt és alatta tekintélyes méretű, vályogtéglával kitéglázott üreg, illetve sírbolt vált láthatóvá, amelyben öt, különböző méretű faládában, két óriási méretű és három kistermetű csontváz volt eltemetve. A csontvázak mindegyike, széles aranylapokkal volt borítva és a mellettük elhelyezett valamikori használati eszközeik is aranyból készültek.

115. kép

A középső faládában, mint a mellékelt kép mutatja, egy hosszúkoponyájú, 2 méter feletti csontváz volt található, mellette (jobbról) egy női csontváz hevert a faládában. A középső faládától balra lévő „koporsóban” egy kistermetű csontváz hevert, amelyhez „körte alakú”, óriási koponya tartozott, ovális szemgödrökkel, amely anatómiai jellemzők, az un. Ufonauták révén vált közismertté. A koponyának, a koponyatető részéből, széles

Csontpajzs, különült el, amely anatómiai, különlegességre a Washingtoni Orvostudományi Múzeumban kiállított Ufonauta kapcsán már utaltam. Különleges anatómiai eltérések a koponya vonatkozásában, nem földi gyermek holttestét valószínűsítik. A képen az alsó, kisméretű faládában is, nagy koponyaalkattal rendelkező, kistermetű lény csontváza hevert.

Oldalak: (1) << 1,2,3,4,5,6 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736