Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


IV/1.
IV. fejezet - Transzempirikus világ

Az elmondásra kerülő IV. fejezet-- rendkívüli, kultúrtörténeti és történelmi eseményeit a következő idézettel vélem jellemezhetőnek… „Aki nem kísérli meg elérni a lehetetlent, az sosem lesz képes elérni a lehetségest.” (Goethe) Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a tárgyalásra kerülő világegyetemi lényekkel kapcsolatos adatok—a közhiedelemmel ellentétben—megtalálhatok a földi kultúrtörténet széleskörű eseményei között. Ebből az összefüggésből kiindulva; mellőzve „néhány” mellékkörülményt és a számos képdokumentumra való tekintettel vágjunk a dolgok és a tények közepébe. A Transzempirikus hivatkozás—az ember számára az érzékelésen és a tapasztalaton túli világot jelenti.

Az első és ALAPVISZONYÍTÁSI DOKUMENTUMOKAT—embertől eltérő világegyetemi lények vonatkozásában és ábrázolásával, miniatűr szobrok formájában, 1955-ben találták meg a mai Mexikó területén a Preolmék kultúrát kutató régészek. Kr.e. 1400 körül kezdődő Olmek kultúra, legjelentősebb városai közé tartozott, a napjainkban már csak romjaiban létező, La Venta szakrális központ. Mint említettem, a jelzett időben a régészek az ősi kultikus város feltárása közben, egy jelentéktelen épület romjai között, mélyen a föld alatt kialakított és kitéglázott üregben, 16 db. Miniatűr, 17 cm magas szobrot találtak, melyek jádéból, szerpentinkőből, agyagból készültek. A későbbi kormeghatározás értelmében a miniatűr szobrocskák 3300-3400évesnek bizonyultak. A 16 db. (illetve 1+15) miniatűr szobrot—köralakban elhelyezve /!/ találták meg, melyek közül az első szobor a kör középpontjában állt és a többi (15 db.) szobor képezte a körformát. A szobrok köralakban való elhelyezése nem tekinthető véletlennek, mivel, mint már említettem a körszimbólum –isteni meghatározás révén—a világegyetemi teremtőket jelképezi. Önmagában—a kör szimbolikus hivatkozás nem lenne elegendő, annak bizonyítására, hogy a La Venta-i miniatűr szobrok világegyetemi lényeket-- sőt; Isten személyét-- is jelöli(k), de a szobrokon „megfogalmazott” és látható—embertől eltérő—lényeges anatómiai eltérés a koponya vonatkozásában (kivétel nélkül mind a 16 db szobor esetében) már döntő bizonyítékként és érvként kell értelmezni és elfogadni, hogy az említett szobrocskák, közvetett utalással, világegyetemi lényeket ábrázolnak. Mindezek mellett,--harmadik és döntő tényező is felsorolható, az említett kardinális kérdés alátámasztására. Nevezetesen; az a tény, hogy az említett és utalt különleges anatómiai eltérés—felfele hosszú és széles koponyaforma ábrázolása, időben és térben egymástól távleső kultúrák és népek néprajzi és művészi alkotásaiban egyaránt megtalálhatok—ha isteneik és teremtőik különleges alkatát óhajtották megjeleníteni. Fontos megemlíteni, hogy az itt utalt esetekben, kultúrtörténeti hagyatékokban—a koponya különleges formája és alkata, mindig azonos anatómiai jelleget mutatott. Az állítás valóságtartalmát, az archaikus időkből fennmaradt és a világ eltérő térségeiből származó kordokumentumok fogják igazolni

A következő— eredeti dokumentum, a már említett 1955-ös, La Venta-i régészeti feltárás helyszínét mutatja, a megtalált miniatűr szobrokkal.

89. kép

A különleges miniatűr szobrocskák-- a megtalálást követően, az eredeti körformának megfelelően a Mexikói Régészeti Múzeumban nyerteke elhelyezést. A kör középpontjában, mint az első és senkivel össze nem hasonlítható, mindenek feletti teremtő-- minden élő eredője—Isten személyét jelölő szobor áll ( és állt.) A 9O. kép, az egyedi fejformával rendelkező

90. kép

Világegyetemi lényekről ad közelebbi képi ismertetőt—a múzeumi kiállítás helyszínéről.

Mint az eredeti szobrokon látható, a megtalált és különleges történelmi hagyatéknak és világegyetemi üzenetnek a lényege az;--hogy jelölje és felhívja a figyelmet arra az egyedi és különleges anatómiai adottságra, amely nem jellemzője a földön élő embertípusoknak. Az utalt anatómiai eltérés lényege—amely a szobrok mindegyikén látható— az a tény, hogy az agykoponya mérete és formája lényegesen eltér az emberi agykoponya méretétől és formájától. A miniatűr szobrok koponyája—a jelölés értelmében—felfele nagymértékben „megnyúlt” és hosszú, egyben az agykoponya hátsó része a koponyatetőtől a nyakszirtig rendkívül széles, amely (sejthetően…) az agy és a kisagy térfogatának fantasztikus voltát jelenti, és amely a mesterséges teremtés csodájára utal. A szobrokon ábrázolt rendkívüli agykoponya mérete—legalább és minimum 2, 5 kg-os agytömeget sejtet, és ami ennél is fontosabb, mindez – a számunkra ismeretlen—fantasztikus AGYDIFFERENTCIÁLTSÁG MEGALKOTÁSA mellett került megvalósításra—Isten részéről. (Összehasonlítás érdekében említem;-- az emberi agytérfogat átlagos tömege 1, 3-1, 5 kg körüli súlyt képvisel.)

Oldalak: (1) << 1,2,3,4,5,6 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736