Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


III/1
III. fejezet - Isten, Teremtők, Ufonauták története - Világegyetemi lények a földön

A továbbiakban a könyv, illetve a CD-lemez, azokat a kultúrtörténeti dokumentumokat sorolja fel, melyek, igazolják és bizonyítják, embertől eltérő világegyetemi lények létezését, számos esetben való földi tartózkodásukat az elmúlt történelmi időkben. Végeredményben—a felsorolásra kerülő kultúrtörténeti dokumentumok;--Isteni hagyatéknak minősíthetők, az emberiség és az utókor számára. Elsőként felsorolásra kerülnek a Föld számos, egymástól távoli térségeiből, ezer, tízezer, százezer éves távlatból, azok a „száznevű” világegyetemi lények, kultúrtörténeti hagyatékok alapján, akiket napjainkban un. Ufonauta-humanoidoknak ismert meg a világ. A különleges alkatú lényeket a világvallások szent könyvei, mint pl. a Biblia Keruboknak, a Korán Dzsinneknek a csendes-óceáni szigeteken élő Maorik Kon-Tiki isteneknek nevezik. Ezt követően a lemez /könyv/ ismerteti és bemutatja—szintén kultúrtörténeti adatok alapján—azokat a Világegyetemi Lényeket, akik a jelenlegi tudományos felfogás értelmében „nem léteznek” és akik közel 70 millió év távlatától kezdődően, meghatározták a föld és az emberiség sorsát. .Majd, a lemez;- elmond és ismertet néhány figyelmen kívül nem hagyható, különleges—kevéssé ismert—történelemi esetet, Istennel, Teremtőkkel és az un. Ufonauta lényekkel kapcsolatban. Ennek okán kihangsúlyozom a már említett tényt;-- hogy a világegyetemi lényekkel kapcsolatos, „minden” adat, közvetett bizonyítéka / jelenleg más mód még nem létezik…/ megtalálható a földön, amely közvetett bizonyítékok garmadájának, sziklarajzok, és mitológiai utalások sokasságának nem szabadna léteznie a földön / ! /--ha az utalt világegyetemi lények nem léteznének, és ha a távoli időkben való földi tartózkodásuk nem tartozott, volna a realitások közé.

Csendes-óceáni dokumentumok!

A polinéz szigetvilág „közepén”, a világ köldökén, emelkedik ki a habokból a Marquisas szigetcsoporthoz tartozó Nouku Hiva szigete, amelynek minden „szeglete”, évezredes emléke árasztja magából azt a csodát, amely a kistermetű, nagy szemű Kon-Tiki isteni lényekhez köti a sziget őstörténetét. Nouku Hiván, Taiohae falu közelébe az egyik sziklafalon található /fényképezhető/ a 24. képen látható, féldombormű formában kifaragott hat különleges, Kon-Tiki isteneket ábrázoló kőfej. A kőfejek, formai és anatómiai jellemzői megegyeznek, az un. Ufonauta lényekről ismertté vált adatokkal. A fejek között látható Teknősbéka, / középen, fent / a „semmiből” a falfelületből tűnik elő, mivel a Maori hitvilág értelmében a Teknősbéka a távoli világegyetemet és az onnan érkező Kon-Tiki istenalakokat szimbolizálja.

24. kép

A Csendes-óceán szigetvilága valóban rászolgált a nevére, mert az ott élő Maori népközösségek a civilizáltnak nevezett nyugati világ körében ismeretlen, harmóniában, nyugalomban, békében élnek egymással. Zenéjük—amely mindenkor egy népközösség lelki és érzelemvilágát tükrözi;--lágy, lassú, széles ívű, dallamos, nyugtató, kellemes hangzásokból „épül” fel. A polinéz szigetvilág zenéje és ritmusvilága nem izgató, nem nyugtalanító, higgadtságot és a béke érzetét kelti a hallgatóban. A polinézek, hagyományaikat és isteneiket mélységesen tisztelik és azokat kő és faszobrok formájában megörökítik és ábrázolják , hűen a népművészetük hagyományaihoz.

A következő kép / 25. kép./ a Salamon szigeteken honos, fából faragott, Kon-Tiki istenábrázolást örökítette meg. A „körte-alakú” fejforma és a két óriási szem ábrázolása nem emberi lényre utal. És, hogy az utókornak ne legyenek kétségei a faszobor által hivatkozott lény mivoltáról, ennek érdekében Kon-Tiki „félisten” lény hovatartozását megörökítették a homlokán—a polinézek között is évezredek óta ismert—isteni háromszöggel.

25. kép

Oldalak: (1) << 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736