Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


II/1
II. fejezet - A múlt születése, Világegyetemi lények, Első földreszállás

Az azték kultúrát képviselő indián népcsoport a XII—XVI. sz. idején éltek a mai Mexikó középső és déli térségében. A tárgyalásra kerülő azték Naptár-kőt az említett kultúra idején találták meg, állítólag kész állapotban a képen látható kifaragott formában—kultúrtörténeti hivatkozások szerint a Sierra Madre hegység déli részén. Az eredeti Naptár-kő, amelyről a későbbi időkben több másolat is készült-a mexikói Régészeti Múzeumban látható. A következő kép / 12. kép. / a 4, 2 méter magas és mintegy 17 tonna súlyú eredeti Naptár-kő, szimbólumokkal, jelképekkel, világegyetemi lények koponyaalkatának domborműveivel, jelképekben kódolt isteni üzenetek sokasságával van díszítve. A szimbólumok üzenete révén szerepel a Naptár-kőn –Krisztus születését követ, „jelen időnek” minősíthető 2 ezer év utalása és jelölése. Világegyetemi lények újbóli érkezése /valószínűen/ a XXI. sz. „első idejében”. A JÖVŐ TÖRTÉNETE –az 5. teremtési ciklus isteni hivatkozása. A jelenlegi „civilizációs” korszak a 4. teremtési ciklus, valamint a MÚLT, mintegy 70 millió éves mesterséges teremtéstörténete. Végeredményben-- az azték Naptár-kő az első „Képes Biblia”, mivel a Bibliával egyező isteni teremtéstörténet „nagyléptékű” eseményeit taglalja, az esetek többségében isteni alap--szimbólumokkal, kör, háromszög és négyszög-- jelképekkel „elmondott” formábban.

Az azték Naptár-kőt nyolc /8/ egymást követő kör alkotja, amelyek „háromdimenziós jellegűek” a központi és első körhöz

12. kép

viszonyítva--, amelyben Isten stilizált arca szerepel—ennek megfelelően a további körök fokozatosan mélyebben, kerültek ábrázolásra, ezzel is érzékeltetve az egymást, követő korszakokat és az idő múlását. Ebből eredően a Naptár-kő ábrái nem csak kétdimenziós jellegűek --egyben „mélységi” információs bázissal is rendelkeznek. A következő kép / 13. kép. / közelebbről mutatja a Naptár-kő bonyolult jelképrendszerét. A Naptár-kő jelképeinek komplexvitása sokkal mélyebb információt hordoz, mint—az űrkutatást megelőző időszakban—vele kapcsolatban értelmezni tudtak, annak okán;-- hogy az azték Naptár-kő, világegyetemi és földi teremtéstörténetet ismertet.

Az említett nyolc kör, nagyvonalakban a következőket foglalja magában…A központi kört követő 2. körben, négy négyszög látható, melyekben egy –egy teremtési korszak utalása szerepel, Isten által meghatározottan. Az említett körben „csatlakozik” a teremtő koponyájához /felül../ Isten személyét

13. kép

azonosító, isteni háromszög, melynek csúcsán a világegyetemi teremtést és Isten szellemiségét jelképező Piramidon látható. A 3. kör egy újra teremtett korszakot jelöl—növény és állatfaunával—a földdel ütköző Aszteroida / Kis-bolygó / becsapódását követő időben. A 3. kiemelkedő körben—

„mondják el teremtők”, hogy az Aszteroida ütközését követő korszakban a földön, mindent újjá kellet teremteni, amely teremtési folyamat alapértékei a mai napig meghatározóak. Időközben—évmilliók telnek el. A nagy időkorszakok múlását érzékelteti a Naptár-kő mélységi, dimenzionális jellege. A 3. kört követő—4. és 5. kör „sűrített”—sarkaiban pontokkal kijelölt kisebb téglalapok / négyszögek../ egymást követő sora, és az azt követő aprólékos, sűrű jelképsor—5. kör—valószínűsíthetően egy valamikor létezett magas szintű civilizációs korszakra utal. A „sűrített, „minden irányba mutató” kis-jelképekből következtethetően;--ez a társadalom is irányíthatatlanná vált és a káosz állapotába került, amelyet a 7. körben jelölt vízözön pusztított el. Az utalt feltételezést valószínűsíti, hogy az említett két kör / 4.—5. / teremtési korszaka –a 3. alapteremtési korszakhoz viszonyítva, mélyebben került jelölésre. A 6. keskeny és a Naptár-kő felületében bemélyített körből, --egyenlő távolságokban jelölt—16 db. Kettős körszimbólum emelkedik ki, ezzel a hivatkozással utal a Naptár-kő;-- Isten és a világegyetemi lények, újbóli földre, való érkezésére a vízözönt megelőző időben. Az itt vázolt összefüggések története:--az ELSŐDLEGES isteni szimbólumok ismeretében volt körvonalazható. Tudniillik;--a körszimbólum, TÖKÉLTETESSÉGE révén jelképezi közvetlenül Istent és a teremtők személyét. Isten és a földi társadalmak „érintkezési nyelvét”. Az említettek elsődleges alapelemeit, három szimbólum alkotja;--a tökéletes formát alkotó kör, Isten szellemiségét jelképező háromszög és egy –egy teremtési korszakot szimbolizáló négyszög. Az azték Naptár-kő esetében, számos helyen hivatkozott körszimbólumok alapján lehetett tudni--melyek Isten tökéletességére utalnak--ha körszimbólumok, bármilyen összefüggésben valahol /bárhol, bármikor…/ megjelentek vagy megjelennek, azok közvetett utalásnak minősülnek Isten személyének újbóli érkezésére, illetve „Föld-közeli” tartózkodására. Ezen összefüggések alapján—valószínűen nem tekinthető véletlen eseménynek jelenkorunkban /is / a föld számos helyén láthatóvá vált / eredeti../ gabonakörök több esetben való megjelenése, azaz Isten Virágainak hivatkozása.

Oldalak: (1) << 1,2,3,4,5,6 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736