Szalay Iván

Egyesített teremtéstörténet


I/4
I. fejezet - Az élet eredete, Galaxis Szülőanyánk

Életkezdemények a földnél idősebb meteoritokban

A Marsról az Antarktiszra zuhanó, fogalommá vált ALH 84OO1-es sorszámmal katalogizált, 4, 5 milliárd éves meteorit-kőzet belsejében, egy féregszerű, valamikori élőlény megkövesedett, fosszilis maradványát találták meg az említett meteorit belsejében a vizsgálatok során. A felvétel érdekessége, hogy a valamikor élt élőlény kora idősebb, mint a Föld kialakulásának ideje. A féregszerű fosszilia testét, melynek feje is van,

Szerves anyagok, fehérjék, nukleinsavak láncolata az élet alapcsírái alkotják. / 8. kép. /Más meteoritokban, mint pl. a 4, 3 milliárd évesnek bizonyuló dél-afrikai Cold-Bokeveld-i égi vándorban a kutatok nagy molekulaláncokból álló szénhidrogént azonosítottak. Az 1950-es években szerves

8. kép

Vegyületek voltak kimutathatók a franciaországi Orguel a tanganyikai Ivuna az új-zélandi Mokoia közelében megtalált meteoritokban. Az utalt szerves vegyületek és az őket hordozó meteoritok 4, 5—4, 6 milliárd év távlatában keletkeztek, amikor a Föld kezdetleges gázhalmazállapotban volt. 1961-ben más, hasonlókorú meteoritokban a kutatok aminosavakat, nukleotid bázisokat, egyszerű molekulákat, valamint fosszilizálodott egysejtűeket azonosítottak. Hasonló, az élet létrejöttéhez szükséges fehérjéket és balra forgató aminosavakat mutattak ki a csillagászok, távoli galaxisok egyes területeinek színképében Mindezen folyamatok—az életről alkotott felfogásunkkal ellentétben—extrém fizikai körülmények között, kozmikus sugárzás, szélsőséges gravitáció, aberrált mágneses viszonyok, víz, vagy bármilyen folyékony közeg nélkül, a már említett halálosnak „vélt” szélsőséges hőmérsékletek mellett, valamint fény nélkül, kemoszintézissel és adott esetben 1000 atmoszféra nyomáson—jöttek létre.

Grönland Ny-i térségében a föld egyik legősibb kőzetrétegében, amely közel 4 milliárd éves a kutatok megkövesedett plankton réteget találtak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Földkéreg kialakulását és lehűlését követően „azonnal” kialakultak egyszerű életkezdemények a felszín „közeli” rétegekben és egyben azt is jelenti, hogy a kialakulóban lévő föld gázelegyében—a környező világegyetemi tértől megörökölten—jelen voltak mindazon életcsírák, aminosavak, fehérjék, szerves anyagok, melyek nélkülözhetetlenek az élet bármilyen formájának kialakulásához. 1969-ben az ausztráliai Murchison város közelében 4, 6 milliárd évesnek bizonyuló meteorit csapódott be, amelynek vizsgálatából kiderült, hogy az égi vándor belsejében a meteorittal közel egyidős mikroorganizmusok fosszilis maradványai voltak beágyazódva.

Az itt vázolt összefüggések nem azonosak, az un. Pánspermia elmélettel, mivel az említett elmélet –az életcsírákat az anyag szerves megjelenési formáját kész tényként kezeli, így nem ad magyarázatot az életcsírák keletkezésére. Ebből következően a Pánspermia elmélet az élet alapvető keletkezését úgymond, csak a „második lépcsőfoktól” kezdve magyarázza, ás nem ad következetes választ—ok és okozati összefüggésben—az életcsírák keletkezésére az „első lépcsőfokra” a szervetlen, atomos anyagi relációk végtelen számú -- 1O n hatványon történő összekapcsolódásának lehetőségére, amelynek révén „felépülnek” és megjelennek a világegyetem végtelen kiterjedésű por és gázfelhőiben a szerves molekulák—az életcsírák.

Oldalak: (4) << 1,2,3,4,5,6 >>

©2005 Fülöp Kornél WWWMAIL Szalay Iván • tel.: +36-74-460-736